Keresztes Csaba - Válás,szülői felügyelet,kapcsolattartás - divorce,custody,access
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Gyermekvédelmi Szervezetek

Kapcsolat Alapitvány http://www.kapcsolatalapitvany.hu/index.php?column=5&id=2&side=2

Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége/MAKAMOSZ/ http://csaladmediator.gportal.hu/

 
Apajogi szervezetek

Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete/Hungary/:  http://www.elvaltapak.hu/

Families Need Fathers/United Kingdom/: http://www.fnf.org.uk/

Fatherhood Institute/UK/: http://www.fatherhoodinstitute.org.uk/

Fathers 4 Justice/UK/: http://fathers-4-justice.org/f4j//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

American Coalition for Fathers and Children/USA/:  http://www.acfc.org/site/PageServer

Fathers for Life/Canada/: http://fathersforlife.org

Vaeter fuer Kinder/Deutschland/: http://www.vaeterfuerkinder.de/

 Vaeteraufbruch fuer Kinder e.V./Deutschland/: http://www.vafk.de/

Arbeitskreis Trennung-Scheidung im Landkreis Cochem-Zell,Rheinland-Pfalz,Deutschland www.ak-cochem.de

Federation des Mouvements de la Condition Paternelle/France/: http://www.fmcp.org/

SOS Papa/France/: http://www.sospapa.net/

Asociacion de Padres de Familia Separados /APFS/  /Espana/ http://www.terra.es/personal5/apfsjlra/

Istituto di Studi sulla Paternita - Roma,Italia http://www.ispitalia.org/

 
Nő- és Anyajogi Szervezetek

Család,Gyermek,Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület/Elnök:Herczog Mária/ http://www.csagyi.hu/

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen http://www.nane.hu/

Patriarchátust Ellenzők Társasága http://patent.org.hu/n%C3%B5i-jogok/

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség /Hungarian Women's Lobby/ http://www.noierdek.hu/noierdek/

Figyelj Ránk! http://www.gportal.hu/gindex.php?pg=20490421

http://figyeljrank.gportal.hu/

National Organization for Women /USA/ www.now.org.

 

 
Szülői elidegenítés 1./690 cikk/
Szülői elidegenítés 1./690 cikk/ : Válással összefüggő rosszindulatú anya szindroma

Válással összefüggő rosszindulatú anya szindroma

  2010.03.29. 22:21

Divorce Related Malicious Mother Syndrome/DRMMS/ - Írta: Turkat,I.D./1995/ Fordította: Keresztes Csaba/2006/

 


Válással összefüggő rosszindulatu anya szindroma
Divorce Related Malicious Mother Syndrome/DRMMS/
 
Írta:I.D.Turkat,Ph.D. 1995 Ford.:Keresztes Csaba 2006
 
A gyermekeket is érintő válások egyre mindennaposabbá lesznek.Ezen folyamat során megjelent egy abnormális magatartási forma,amely eddig kevés figyelmet kapott.Ez a dolgozat a „Válással összefüggő rosszindulatu anya szindromát” határozza meg.Speciális nosológiai kritériumokat kínál,bő klinikai példákkal.A magatartászavarra vonatkozó,rendelkezésre álló tudományos adatok hiánya miatt - úgy tűnik – megérett az idő az osztályozás,az etiológia,a kezelés és a megelőzés szempontjainak megvizsgálására.
 
Bevezetés
 
Egy elvált férfi nyeri meg a gyermekelhelyezési pert,mire volt felesége felgyújtja a férfi házát.Egy gyermekelhelyezési per alatt egy nő macskát vásárol gyermeke részére,mivel a válófélben lévő férj erősen allergiás a macskákra.Egy anya arra kényszeríti gyermekeit,hogy egy gépkocsiban aludjanak.Ezzel is bizonyítandó:a gyermekek apja tette őket anyagilag tönkre. – Ezek a cselekmények egy olyan abnormális magatartásmintát illusztrálnak,amely a gyermekeket is érintő válások számának növekedésével párhuzamosan alakult ki.
 
Ma a házasságok fele válással végződik/Beal és Hochman,1991/.A válással érintett gyermekek száma is drámai mértékben megnőtt/pl.Hetherington és Arastah,1988/.Bár ezen esetek nagy része jogi szempontból „elintézett”-nek tekinthető,a harc a bíróságon kívül tovább folytatódik.
 
A média komoly erőfeszitéseket tett annak érdekében,hogy a közvéleményben tudatosítsa azon elvált apák keltette problémát,akik nem teljesítik a bíróság által elrendelt gyermektartásdíj fizetési kötelezettségüket. Hedges/1991/ megjegyzi,hogy az elvált apáknak kevesebb mint 20 %-a fizet tartásdíjat 3 évvel a válás után.A nők anyagi helyzetének válást követő romlásával foglalkozó kutatás/pl.Hernandez,1988;Laosa,1988/ hozzájárult ahhoz,hogy nem rég törvényt hoztak a „csavargó apák”által keltett problémák kezelésére.
 
Míg a média – nagyon helyesen – bemutatja a „csavargó apák” jelensége által a nőkre és gyermekekre szakadó nehézségeket,addig a kamerák elkerülik annak a háborúnak a bemutatását,amelyet a nők egy sajátos csoportja visel tartásdíjat fizető,törvénytisztelő apák ellen.Ügyvédek,therápeuták nap mint nap szembesülnek olyan rémtörténetekkel,melyek szerint az anyák ezen sajátos csoportja „gonoszkodó” magatartást tanúsít ártatlan apák és ártatlan gyermekeik irányában.Sajnos,a tárgyban nem állnak rendelkezésre tudományos adatok. Hasonlóképpen,a klinikai irodalom is viszonylag kevés figyelmet szentelt a problémának.
 
Nevezetes kivételnek számítanak Gardner klinikai írásai/1987,1989/,melyekben a szerző kiváló leírását adja a Parental Alienation Syndrome-nak/Szülői elidegenítés/elidegenülés szindroma/.A PAS fennállása esetén a gyermekkel együttélő szülő különféle manőverekkel sikeresen elidegenítheti a közös gyermeket a különélő szülőtől.A sikeresen manipulált gyermek központi problémája a különélő szülő ócsárlása,befeketítése,kritikája, amely igazságtalan és/vagy eltúlzott /Gardner,1989.p.226/.A PAS tipikus esetében mindketten,az anya és a gyermek is,egy sor abnormális cselekvésbe kezdenek az apa ellen.Gardner szerint az „agymosás” kifejezés túlságosan szűk megjelölés ahhoz,hogy kifejezze azt a pszichológiai manipulálást,amelynek eredményeképpen a a gyermek a különélő szülő ellen fordul/Gardner,1989/.
 
Míg Gardner uttörő leirásai a PAS-ról fontos hozzájárulást nyújtanak ahhoz,hogy megértsük a válással összefüggő,gyermekeket érintő ellenségeskedéseket,addig jelen dolgozat egy általánosabb abnormalitással kíván foglalkozni.Miként ezen írás bevezetőjében felsorolt példákból is kitűnik,a válófélben lévő férjeket komoly támadások érik,mely cselekmények messze meghaladják a gyermekek puszta manipulálását.Ezen cselekmények továbbá azt is jelentik,hogy egyes anyák készek szándékosan áthágni a társadalmi törvényeket.Végül vannak olyan anyák,akik – azzal a céllal,hogy elidegenítsék utódaikat az apjuktól – kitartóan rosszindulatu magatartást tanúsítanak még akkor is,amikor képteleneknek bizonyulnak a sikeres elidegenítésre.Összefoglalva:ezek az esetek nem felelnek meg a PAS kritériumainak.Ennek ellenére,ezek egy súlyos abnormalitásra utalnak.
 
Jelen dolgozat célja meghatározni és illusztrálni ezt az általánosabb abnormalitást.Abban a reményben,hogy sikerül elindítani ezen probléma iránti kiterjedtebb tudományos és klinikai vizsgálódásokat.
 
 
Definició
 
Ezen fejezet egy olyan kiinduló meghatározását nyújtja a DRMMS-nak,mely klinikai és jogi esetekből származik.Mint minden kezdeti javaslat,ez is feltételezi,hogy a jövőbeni kutatás a taxonomikus kritériumok nagyobb finomitásához fog vezetni.A javasolt meghatározás 4 nagyobb kritériumot vesz figyelembe.Ezek:
 
1./ Az anya igazságtalanul bünteti válófélben lévő vagy már elvált férjét az alábbi módokon:
 
          A./megpróbálja elidegeníteni közös gyermekeiket az apjuktól;
          B./másokat bevon az apa elleni rosszindulatú akcióiba;
          C./mértéktelen pereskedésbe bonyolódik.
 
2./ Az anya sajátos módokon próbálkozik megakadályozni gyermekeit abban,hogy:
 
        A./az apjukat szabályos időközökben,akadálytalanul láthassák;
        B./zavartalan telefonkapcsolatuk legyen az apjukhoz;
        C./az apa résztvegyen gyermekei iskolai és iskolán kivüli életében.
 
3./ A magatartás mindenre kiterjed és olyan rosszindulatu cselekményeket is magába foglal,mint :
 
        A./hazudozás a gyermekeknek;
        B./hazudozás másoknak;
        C./a törvény megszegése.
 
4./ A magatartászavar nem specifikusan kapcsolódik egy másik személyiségzavarhoz,ámbár egy külön mentális betegség egyidejüleg fennállhat.
 
Klinikai példák
 
Ebben a fejezetben - a fentebbi hivatkozási számok segítségével – minden egyes kritériumra példákat fogok nyújtani. Mivel az 1-3.kritériumok magatartásspecifikusan a Malicious Mother Syndrome-ra vonatkoznak,egy sor klinikai példát fogok adni.A negyedik kritérium,amelyik a javasolt szindrómának más mentális betegségekhez fűződő kapcsolatával foglalkozik,általánosabban kerül megvitatásra.
 
1/A.kritérium:a gyermekek elidegenítése
Az anyák által a gyermekek apjuktól való elidegenítésének megkisérlésére irányuló cselekmények skálája bámulatra méltó!Például:
       Egy anya azt hazudta a gyermekeinek,hogy nem tud többé már élelmet vásárolni,mert az apa minden pénzüket nőkre költötte egy topless bárban.
       Egy orvos felesége arra kényszerítette 10 éves fiát,hogy az iskolában kérjen államilag finanszírozott ingyen ebédet,azt a benyomást keltve ezzel a gyermekben,hogy az apukája anyagilag tönkretette őket.
       Egy nőt,aki éveken keresztül nagyon közeli kapcsolatban állt egy elhelyezési perben érintett gyermekkel,az anya megkért:adja fel semlegességét és csatlakozzon az apa elleni kampányhoz,hogy majd „táncolhassanak a sírján”.Amikor a nő nem volt hajlandó feladni semlegességét,az anya azt a hamis információt közölte a gyermekekkel,hogy az apának viszonya van ezzel a nővel.
Ezek a magatartásformák - ha sikeresek – nem csak ahhoz vezethetnek,hogy a gyermek meggyűlöli az apját,de ahhoz is,hogy akár évekig is ne láthassa őt.Miként arra Cartwright/1993/ rámutatott:”Az elidegenítő célja világos:megfosztani az elveszített szülőt nemcsak a gyermek idejétől,de az egész gyermekkor élményétől” /p.210./.
 
1/B.kritérium:mások bevonása az apa elleni rosszindulatu akciókba
Az első nagyobb kritériumnak – ahol az anya büntetni próbálja a férjet – második összetevője magába foglalja más személyek manipulálását a célból,hogy ők is bekapcsolódjanak az apa elleni rosszindulatu akciókba.Erre vonatkozó példák a következők:
       Egy anya az elhelyezési per során hazudott a therápeutának az apa viselkedését illetően.A therápeuta,aki soha nem beszélt az apával,megjelent a tárgyaláson mint szakértő tanú.Ebben a minőségében azt javasolta a bírónak,hogy az anyánál helyezzék el a gyermeket és az apát kötelezzék therápiára.
       Egy mérges anya kamaszokat vett rá arra,hogy a volt férj lakásának ajtajára névtelen fenyegető leveleket tüzzenek ki.
       Egy anya,aki elveszítette a gyermekelhelyezési pert,rávette gyermeke iskolájának titkárát arra,hogy segítsen neki a gyermek elrablásában.
A fennti példákban fontos észrevenni,hogy a dühös anya által manipulált személyek sajátos módon „elidegenülnek” a volt férjtől.Tipikus,hogy ezek a rászedett személyek „jogos” felháborodást éreznek az apával szemben és ezzel hozzájárulnak ahhoz a „jutalmazó” légkörhöz,amely az anya rosszindulatu cselekményeit mintegy „szentesíti”,mert azokat az apa megérdemelt büntetésének tekinti.
 
1/C.kritérium:mértéktelen pereskedés
Nem kérdőjelezhető meg az,hogy egy válóperes vagy egy gyermekelhelyezési peres eljárás során bármelyik félnek joga van megfelelő jogi képviseletre és akcióra.Ámde,a DRMMS-ban szenvedő egyének megpróbálják büntetni volt férjüket azzal is,hogy mértéktelen pereskedésbe kezdenek.
       Egy harcias és oktalan anya verbálisan rátámadt volt férjére,valahányszor csak meglátta őt.Idővel a volt férj ezekre a támadásokra úgy reagált,hogy nem vett róluk tudomást.Ekkor a nő beperelte őt.Kérte a bírót,kötelezze a volt férjet arra,hogy szóba álljon vele.
       Egy anya a bíróval közölte,hogy a lánya valójában nem a válófélben lévő férjétől van.
       Egy nő nem volt hajlandó abbahagyni volt férje elleni bírósági támadásokat.Annak ellenére,hogy pereskedései folyamán számos ügyvédet „fogyasztott”:vagy ő rugta ki őket vagy az ügyvédek maguk önként „kiszálltak”.Ez az anya egy 3 éves időszak alatt 7 különböző ügyvédet vett igénybe.
Vannak adatok,amelyek segítenek meghatározni az intenzív pereskedések mértékét.Pl.Keel és tsai/1988/ beszámolnak a válás utáni pereskedések gyakoriságáról egy 700 családot magába foglaló minta alapján.Adataik szerint a családoknak csak 12,7 %-a nyújt be válás utáni kérelmet a bírósághoz.Ebből kevesebb mint 5 % két vagy három kérelmet,míg kevesebb mint 1 % négy vagy többet/Keel és tsai,1988/.
 
2/A.kritérium:a rendszeres láthatások megakadályozása
A szakemberek viszonylag egységesek abban,hogy a különélő szülő rendszeres és akadálytalan látogatásai jó hatással vannak a gyermekekre,kivéve a különleges körülményeket/Hedges,1991/.Valóban,egyes államok,mint pl.Florida írott törvényei is ezt a nézetet tükrözik/Keane,1990/.Annál inkább sajnálatos,hogy még ha az apának és a gyermekeknek törvényes joga is van a kapcsolattartáshoz,a DRMMS-ban szenvedő egyének kitartóan akadályozzák azt.
       Egy anya,aki egy láthatás alkalmával a gyermekek átadásakor korábban fizikailag megtámadta volt férjét,nem volt hajlandó átadni a gyermekeket,amikor a volt férj rendőrök jelenlétében kisérelte meg átvenni őket.
       Amikor egy elvált apa láthatásra érkezett és át akarta venni a gyermekeit,az anya úgy rendezte a dolgokat,hogy a gyermekek és ő is „eltüntek”.Igy a láthatás meghiúsult.
       Egy anya fizikailag félelmetes külsejü barátját rávette arra,hogy támadja meg a gyermekei láthatására érkező volt férjét.
A Gyermeki Jogok Bizottságának elnöke/Washington,D.C./rámutatott arra,hogy ez a fajta elidegenítés a gyermek veszélyeztetése egyik formájának tekintendő/Levy,1992/.Sajnos,a rendőrség – jellemzően – igyekszik elkerülni,hogy bele bonyolódjon az efféle helyzetekbe.Mitöbb,hacsak egy áldozattá vált apa anyagilag nem képes megfinanszírozni egy ismétlődő,elhúzódó bírósági eljárást,nagyon keveset lehet tenni ezen anyai magatartás elhárítása érdekében.Végül,még ha ezek az esetek bíróság elé kerülnek is,a bíróságok gyakran képtelenek arra,hogy az apák láthatási jogainak érvényt szerezzenek/A bíróságok nemi diszkriminációját vizsgáló bizottság jelentése,1992/.
 
2/B.kritérium: a zavartalan telefonkapcsolat megakadályozása
Ha egyszer a szülő fizikailag távol van,a telefon fontos szerepet tölt be a gyermek és a különélő szülő közötti kapcsolat fenntartásában.A DRMMS-ban szenvedő személyek egy sor olyan cselekményt követnek el,amellyel megpróbálják ellehetetleníteni ezt a telefon kapcsolatot.
       Egy apa felhívta telefonon gyermekeit.Az anya,aki felvette a telefont,azt állította,hogy a gyermekek nincsenek otthon.Holott a telefonban a háttérből kétséget kizáróan kivehető volt a hangjuk.
       Egy apa telefonon beszélni kívánt a gyermekeivel.Az anya kérte,hogy tartsa a vonalat.Ámde nem szólt senkinek.Hagyta,hogy az apa – hiába - várakozzon.
       Egy anya,akinek tudomása volt arról,hogy gyermekeinek apja valahol távol tölti szabadságát,arra bíztatta gyermekeit: mondják rá apjuk üzenetrögzitőjére,hogy azonnal hívja vissza őket,ha soron kívül találkozni szeretne velük.
Némely apák olyan kínosnak és elkeserítőnek találják ezeket az elidegenítési kisérleteket,hogy esetleg elmegy a kedvük attól,hogy telefonon hívják gyermekeiket.Egyszerüen feladják!Bele kényszerítve a „mindig vesztes” kilátástalan szerepébe,végül is az apák tényleg „elhagyják” gyermekeiket/Hedges,1991/.Sajnálatos módon,ezáltal pontosan az teljesül be,amit a DRMMS-ban szenvedő egyén akart elérni.
 
2/C.kritérium:a gyermek iskolán kivüli tevékenységében való részvétel megakadályozása
A szülő-gyermek kapcsolat fenntartásának folyamatában lényeges részt képez az,hogy a szülő részt vesz gyermekeinek szabadidő tevékenységében.Ugyanúgy,mint tette azt válás előtt.Ebből a szempontból fontos tevékenységeknek számítanak pl.az iskolai színjátszás,a csapatsportok és a vallásos események.A rosszindulatu anyák gyakran ezekből a tevékenységekből is igyekeznek kimanőverezni a különélő apákat.
       Egy anya szándékosan rossz dátumot és időpontot adott meg a különélő apának egy,a gyermek szempontjából fontos eseményre vonatkozóan.Az eseményen megkérdezte a gyermeket:”Mit gondolsz,mi lehet az oka annak,hogy apád nem akar ma Téged megnézni?”
       Egy anya megtagadta az apától azt,hogy bármi információt adjon neki a gyermek szabadidős tevékenységéről.
       Egy anya,a gyermek futball mérkőzése előtt,az apa lejáratását célzó valótlanságokat mondott a többi szülőnek.Amikor az apa megérkezett,hogy megnézze a fia mérközését,a többi szülő megvető tekintettel nézett rá,nem volt hajlandó szóbaállni vele és otthagyták őt,amikor közeledni próbált feléjük.
Az ilyen viselkedést tanúsító rosszindulatu anyákat ritkán fenyegeti a büntetés veszélye az ehhez hasonló tetteik miatt.A bírók,ügyvédek és rendőrök nem avatkozhatnak bele az apai láthatás akadályozásának minden egyes részletébe.Azon kívűl,a legtöbb apának nem elég vastag az erszénye ahhoz,hogy pénzelni tudná ezeket a beavatkozásokat.Igy aztán a kapcsolat akadályozása újra és újra megismétlődik és végeláthatatlanul folytatódik tovább.
 
3/A.kritérium:rosszindulatu hazudozás a gyermekeknek
Tekintettel arra,hogy a fejlődés állapotában vannak,a peres válási helyzetbe keveredett gyermekek nagyon sérülékenyek.Ha az egyik szülő úgy dönt,hogy a gyermekeknek való hazudozással is támadja a másik szülőt,akkor ezen tipusu rosszindulatu magatartás példái hasonlóak lesznek a következőkhöz:
       Egy válófélben lévő anya azt mondta az egészen kicsi lányának,hogy valójában nem is ő az „igazi” apja.Pedig,ő volt!
       Egy 8 éves kislányt arra kényszerítette az anyja,hogy a láthatások alkalmával kifizetetlen csekkeket adjon át az apjának.U.i. az anya azt hazudta a lányának,hogy az apja semmi anyagival nem járult hozzá a család fenntartásához.
       Egy anya azt hazudta a gyermekeinek,hogy az apjuk azelőtt rendszeresen megverte őt.
A rosszindulatu hazudozásnak ezen példái különböznek a „Szülői elidegenítés/elidegenülés szindrómára” jellemző finomabb manőverektől,mint pl.a „burkolt” vádaskodástól/Cartwright,1993/.Ez utóbbi esetben a PAS-ban szenvedő anya csak célozgat arra,csak sejteti,hogy veszélyeztetés történt,míg a DRMMS-ban szenvedő anya - hamisan - állítja,hogy a veszélyeztetés tényleg meg is történt!
 
3/B.kritérium:rosszindulatu hazudozás másoknak
A DRMMS-ban szenvedő egyének egy sor más személyt is képesek „beszervezni” a volt férjük elleni támadásaikba.Mindazonáltal,ezen sajátos kritériumra jellemzően a DRMMS-ban szenvedő egyén egészen furcsa módon hazudik harmadik személyeknek az apa elleni háboruskodás hevében.Nézzünk néhány példát!
       Az egyik haragtól elvakult anya felhívta válófélben lévő férje munkahelyének/kb.1500 dolgozót foglalkoztató/ vezetőjét és hamisan megvádolta volt férjét.Azt állította,hogy vállalati tulajdont egyéni célokra használ,továbbá,a közös gyereküket a munkahelyen veszélyezteti.
       Az egyik anya hivatalos sszemélyek előtt azt állította,hogya volt férj szexuálisan veszélyeztette közös lányukat.A gyermeket azonnal elvették az apától és eltiltották őt a további láthatástól.
       Egy gyermekelhelyezési vita folyamán az anya hamisan azt közölte a szülők nevelésre való alkalmasságát vizsgáló hivatalnokkal,hogy az apa fizikailag bántalmazta őt.
Snyder/1986/ felhívta a figyelmet arra,hogy a törvényes hatóságoknak milyen nehéz dolguk van,amikor egy olyan szülővel szembesülnek,aki egy kiváló hazudozó.Mivel a kutatások azt igazolják,hogy még a „szakemberek” sem képesek mindig leleplezni a hazudozókat/Ekman és O’Sullivan,1991/,egy „jólképzett” hazudozó akár perdöntő tanú is lehet a bíróságon/Snyder,1986/.Bár a kóros hazudozás/Pseudologia fantastica/ gyakran tapasztalható a borderline személyiségeknél,Snyder/1986/ szerint azonban ez nem köthető csupán ehhez a speciális személyiségzavarhoz.
 
3/C.kritérium:törvénysértő támadás a /volt/ férj ellen
A DRMMS-ban szenvedő egyének nem ismernek határt válófélben lévő férjük elleni támadásaik során.Sok esetben a törvénysértések mindennaposak,bár viszonylag csekély súlyúak.Azonban,egyes esetekben a törvénysértések egészen komolyak lehetnek.
       Egy nő szándékosan neki vezette autóját a volt férj házának,ahol a közös gyermekek is el lettek helyezve.
       Egy gyermekelhelyezési per közepén,egy nő betört válófélben lévő férje lakásába és onnan fontos üzleti iratokat tulajdonított el.
       Egy dühös,válófélben lévő anya betelefonált az egyik keresztény vallásos TV-hez és 1000 dollár adományozására kötelezte el magát.Adományozóként azonban válófélben lévő zsidó vallású férjének nevét,címét és telefonszámát adta meg.
A fentebbi példák az olvasót bizonyos személyiségzavarokra/pl.antiszociális,borderline,szadista/ emlékeztethetik.Azonban,ezeket a magatartásformákat olyan egyének mutatják,akik DRMMS-ban szenvednek,de nem úgy tünnek,mint akik megfelelnének egy Axis II.személyiségzavar hivatalos kritériumainak. Egyébként,az előbbi példákban szereplő „rosszindulatu anyák” egyikét sem büntette meg a bíróság az elkövetett tetteikért!
 
4. kritérium:nem egy másik személyiségzavar következménye
A DRMMS megállapitásakor fontos megjegyezni,hogy a fennt közölt klinikai példák többsége – úgy tűnik – olyan személyek esetében következett be,akiknél korábban nem diagnosztizáltak semmilyen mentális zavart illetve akik sohasem kaptak pszichiatriai kezelést.Sőt!Egy anya,aki különösen rosszindulatu viselkedést tanusított válófélben lévő férje iránt,több olyan elmeszakértőt is felvonultatott,akik tanusították,hogy ő semmilyen tipusu személyiség- vagy elmezavarban nem szenved.Nyilvánvalóan ebből az következik,hogy a DRMMS-ban szenvedő személyeknél lehetséges,meg nem is egy egyidejü másik személyiség vagy elmezavar fennállása.
 
A szerző tapasztalatai szerint,minden egyes elmezavarnál,amely számitásba jöhetne ezen viselkedés magyarázataként,ott vannak a kivételek.Pl.egyes esetekben „alkalmazkodási zavar” lehetne a helyes diagnózis,ámde egy nő még 10 évvel a válás után is megtagadta volt férjétől a láthatást.Más esetek egy személyiségzavar diagnózisának lehetőségét sugallják.Ugyanakkor,egy nő,aki többször is törvénysértő módon támadta meg a volt férjét,nem kapott személyiségzavar diagnózist,pedig kandidátusi illetve doktori szintü szakemberek végezték el vizsgálatát.Vannak példák,amikor „intermittáló explozív személyiségzavart”lehetne diagnosztizálni,ámbár sok anyának a dühe/haragja nem úgy tűnik,hogy „időszakos” lenne.
 
Végezetül,az olvasónak méltányolnia kell,hogy – bár egyes pszichiátriai kórképek diagnosztikai pontossága nem olyan jó,mint azt szeretnénk/pl.a személyiségzavaroké;lásd Turcat,1990/ - a probléma összetetten jelentkezik a családjogban,ahol sokszor inkompetens mentálhigiénés szakértők visznek szerepet a bírósági eljárásban /Turcat,1993/.Vitathatalan,hogy a DRMMS és egyéb mentális zavarok közötti kapcsolat meglehetősen bonyolult és alapos vizsgálatot követel.
 
Diszkusszió
 
A DRMMS fennti leírása számtalan fontos klinikai,jogi és tudományos kérdést vet fel.
 
Klinikai szempontból nézve,a DRMMS által érintett családok ki vannak téve a stress és distress súlyos epizódjainak.Azonban,nincs tudományos magyarázat arra,hogy miként kell kezelni ezt a jelenséget.Leginkább az a kompromittáló,hogy sok olyan esetben,melyek kielégíteni látszanak a javasolt diagnosztikai kritériumokat, elutasítják azt,hogy bármi rossz is lenne a dologban.
 
További nehézség,hogy sok therápeuta nincs tudatában a rosszindulatu viselkedés ezen formájának/Heinz és Heinz,1993/.Következésképpen,vannak therápeuták,akikből „bolondot lehet csinálni” és ezek – mint feljebb rámutattunk – eljönnek a bíróságra tanúsítani,hogy semmi probléma nincs az érintett anyával.
 
Jogi szempontból nézve,akadnak ügyvédek,akik akaratlanul bátorítják ezt az anyai magatartást /Gardner,1989/. Másrészt viszont,vannak olyan ügyvédek,akik tudatosan bátorítják ezt a magatartást,mivel anyagilag abban érdekeltek,hogy az ügy minél jobban elhúzódjon.Más szóval,minél jobban elmérgesedik a pereskedés,annál nagyobb az ügyvéd haszna/Grotman és Thomas,1990/.Mindazonáltal,még az ügyvédek ezen kis csoportjára nézve is igaz az,hogy van egy pont,amikor már az ügyvédnek sem éri meg a további pereskedés.Továbbá,sok ügyvéd,aki családjogi bíróságokra jár,úgy érzi,hogy ezeket a DRMMS-ügyeket a bíróságok nem kezelik megfelelően/Greif,1985;Leví,1992/.
 
Azt a nőt,aki „nem elég zavart” ahhoz,hogy a bíróságon megvonják tőle a szülői felügyelet jogát,ezen viselkedés miatt semmiféle anyagi hátrány nem éri és börtönbe sem fogják küldeni.Ezért nagyon sok ügyfél/leginkább apák/ jelentős kudarcként éli meg azt,hogy ők és gyermekeik ki vannak téve ezen tipusu magatartásnak és a bíróság még sem tesz semmit vagy csak nagyon keveset ennek orvoslására.
 
A családjogi perekben tapasztalható férfiellenes részrehajlásokkal foglalkozó jogi szakirodalom áttekintésekor Tillitski/1992/ megállapította,hogy a hátrányos diszkrimináció széleskörü.Ezt jól illusztrálja egy családjogi bírónak tulajdonított mondás:”Soha nem láttam borjakat,amelyek a bikát követték volna.A borjak mindig a tehenet követik.Ezért én mindig a mamáknál helyezem el a gyermekeket”/A bíróságok nemi diszkriminációját vizsgáló bizottság jelentése,1992 p.742/.Hasonlóképpen kimutatható,hogy az apák láthatási jogát messze nem kényszerítik ki olyan mereven,mint a gyermektartásdíj fizetési kötelezettségét/előbbi bizottság,1992/.Ez a férfiak elleni hátrányos megkülönböztetés a családjogi perekben oda vezet,hogy kialakul az apáknak egy sajátos csoportja,akik akaratlanul tehetetlen,kiszolgáltatott áldozatai lesznek a rendszernek/Tillitski,1992/.Ez a helyzet méginkább felbátorítja a DRMMS-ban szenvedő nőket arra,hogy rosszidulatu magatartásukat leplezetlenül kimutassák.
 
A DRMMS-nak nevezett személyiségzavar előfordulásának nemek szerinti megoszlását is feltétlenül meg kell vizsgálni.A szülői felügyeletet gyakorló szülők óriási többsége nő/előbbi bizottság,1992/.Gardner/1989/ rámutatott arra,hogy a PAS leginkább nőknél fordul elő.De,az is lehetséges,hogy egy férfi,aki megkapta gyermekeinek szülői felügyeleti jogát,az elidegenítő magatartás ugyanazon jeleit kezdi mutatni.Jelen szerző DRMMS-val kapcsolatos saját tapasztalatai hasonlóak Gardneréhez.Azonban,jelen szerző még nem látott olyan apát,aki valamennyi fentebb felsorolt kritériumnak megfelelt volna.Ez nem jelenti azt,hogy nem lehetséges egy „rosszindulatu apa szindróma”!Valóban,Shepard/1992/ beszámol arról,hogy különélő apák sokszor rosszindulatuan,veszélyeztetően viselkednek a szülői felügyeletet gyakorló anyákkal szemben.Másfelöl, figyelemreméltó,hogy bár vannak nők,akiknek gyermektartásdíjat kell fizetniük,még nem hallottunk olyan anyáról,aki emiatt csavargóvá vált volna.Mivel jelenleg még nincs egyetlen bizonyított esete sem egy olyan apának,aki a DRMMS valamennyi kritériumának megfelelt volna,ajánlatos várni a tudományos bizonyitékokra, mielőtt a nosológiai cimkézés kérdését felvetnénk.
 
Mekkora a DRMMS gyakorisága?A válasz:nem tudjuk.Gardner/1989/ arról tudósit,hogy a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos pereskedések kb.90 %-ában merül fel a szülői elidegenítés valamilyen aspektusa. Továbbá, Kressel /1985/ - a vonatkozó adatokat vizsgálva – kimutatta,hogy a szülői felügyeletet gyakorló anyák közel 40 %-a megtagadta a láthatást a volt férjtől azért,hogy büntesse őt.Ehhez kapcsolódik Arditti/1992/,aki egy 125 fős elvált-apa mintából kimutatta,hogy az apák 50 %-ánál az anya akadályozta vagy megtagadta a láthatást.Bár a szülői elidegenítés aspektusai közösek lehetnek,az nagyon valószínütlen,hogy a szülői felügyeletet gyakorló anyák ilyen nagy százaléka a DRMMS valamennyi kritériumát is kielégitené.
 
Ami pedig a DRMMS előfordulását illeti:a szindróma elnevezése/”válással kapcsolatos…”/szemléletesen utal arra,hogy a rosszindulatu magatartást a válási pereskedés váltja ki.
 
Mindenesetre,ez tisztán egy empirikus kérdés.Ugyan a rosszindulatu cselekedetek többnyire csak a válási eljárás alatt jelentkeznek először,az is lehetséges,hogy a rosszindulat már korábban is létezett,de nem került napvilágra. A válás előtti szülői konfliktusra vonatkozó kutatás/Enos és Handal,1986/ ezt a feltételezést támasztja alá.Ezzel összefüggésben az is lehetséges,hogy egyes esetekben a már korábban is meglévő rejtett személyiségzavar a válás által kiváltott stress eredményeképpen bontakozik ki.
 
Végül,meg kell jegyeznünk,hogy a család válás utáni müködésének természetével foglalkozó kutatások csak most kezdődnek.Néhány adat már van arra vonatkozóan,hogy milyen szerepe van a szülői konfliktusnak a gyermekek válás utáni teljesítményében/pl.Frost és Pakiz,1990;Furstenberg és tsai.,1987/;Healy,Malley és Stewart,1990;Kudek,1988/.Azonban még várni kell olyan tanulmányok megjelenésére,amelyek a PAS és a DRMMS ezeknél szélsőségesebb eseteit vizsgálják.
 
A DRMMS egy fontos társadalmi jelenséget képvisel.Ez a személyiségzavar kihat a gyermekekre,szülőkre, ügyvédekre,bírókra,gondnokokra,mentálhigiénés szakemberekre és másokra.Mindaddig,amíg ezt a jelenséget nem derítik fel alaposan a tudományos és klinikai irodalomban,addig a DRMMS-ban szenvedő egyének által keltett probléma továbbra is sújtani fog bennünket.Remélhetőleg,ez a dolgozat serkenteni fogja a kutatást,miáltal a probléma klinikai és jogi menedzselésének irányelvei kialakulhatnak.
 
Irta:I.D.Turkat,Ph.D. 1995 Journal of Family Violence,Vol.10,No.3,p.253-264.
Fordította:Keresztes Csaba Budapest 2006 csabakeresztes@freemail.hu  www.gportal.hu/keresztescsaba
 

 

Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Új letölthetõ olvasmányok:28 nap varázslatban A fénytest A kulcs A titok A tizedik felismerés A lélek anatómiája A csend    *****    Még nagyon az év elején járunk, most rendelj születési horoszkópot az ajándék 3 év elõrejelzés és ingyenes konzultáció!!    *****    Pánikenyhítõ poszt a Histórián. Superuser jelen. És TE merre jársz? Kattints!    *****    SIMONA | az Isten áldjon, Esperanza! Lolájának fõszereplésével | SIMONA | a jelenleg futó legsikeresebb argentin sorozat    *****    Marculábi cica tíz éves lett! Ünnepeljétek meg a születésnapját a Mesetárban Marculábis ujjbábokkal! Boldog szülinapot!    *****    ***Munkalehetõség! Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból keresünk, MLM vezetõket és tanácsadókat! ***    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA! A tanulásod nálam az ASZTRO-suliban teljesen INGYENES! Fordulj hozzám bizalommal!    *****    Aktív Videojáték honlap!! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Legyél te is Farmasi tanácsadó! Antiallergén, természetes kozmetikumok, tisztítószerek. Keress vele pénzt otthonról!    *****    kattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkatt